APUNTES DE VIDA COTIDIANA
 
COVID-19
APUNTS DE VIDA QUOTIDIANA
 
COVID-19
NOU SERVEI
 
ASSISTÈNCIA ONLINE
Vídeo
 
Persones i paisatges

Memòria 2011-2013

 


 

A continuació trobareu recollit en forma de memòria un resum de les activitats ofertes durant els anys 2011-2013, agrupades d'acord amb les següents categories:

  • Memòria de Tallers
  • Memòria d'Espais de Trobada
  • Memòria de Conferències-Col·loqui
  • Memòria de Congressos o Jornades externes

MEMÒRIA DE TALLERS

El Niu, la criança dels més menuts
Taller en permanent evolucióCom gaudir millor de les vacances compartides amb els fills?
Format: Taller Breu (Mòdul 6. Taller El Niu. Maternitat, paternitat i criança)
Adreçat a: pares i mares i educadors d'infants entre 0-6 anys
A càrrec de: Núria Mata i MIREIA ESCARDÍBUL, psicòlogues clíniques i psicoterapeutes.
A l'estiu, amb el bon temps i les vacances, pares i fills tenen l'oportunitat d'estar junts més hores i de maneres diferents que durant l'hivern. Aquest temps, que sol ser benvingut i desitjat amb alegria, també inclou els seus contratemps.
Objectius específics: Propiciar que el temps de vacances sigui viscut amb més plaer; dotar els pares i mares de més recursos relacionals per la presa de decisions pràctiques que siguin favorables per a tots els membres de la família; enfortir la vinculació afectiva positiva entre pares i fills.
Continguts específics: Quins jocs puc proposar o compartir amb els meus fills de manera que tots dos en gaudim? Com afrontar les rutines durant les vacances: els àpats, l'hora d'anar a dormir...? Com gestionar els límits durant el temps lliure? Sento que sóc massa permissiu/va? Sento que sóc massa exigent i estricte? Com puc sincronitzar millor el meu ritme amb el dels meus fills? Em queda temps per desenvolupar activitats i relacions que em nodreixin i em relaxin com a adult?
Data: dissabte 15 de juny de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat.

Quan l'entorn del nen canvia
Format: Taller Breu (Mòdul 5. Taller El Niu. Maternitat, paternitat i criança)
Adreçat a: pares i mares i educadors d'infants entre 0-6 anys
A càrrec de: Núria Mata i MIREIA ESCARDÍBUL, psicòlogues clíniques i psicoterapeutes.
Objectius específics: Connectar els adults a les transformacions que es produeixen en el mon intern dels infants quan el seu entorn relacional més immediat es capgira per situacions que els adults poden considerar relativament conegudes, habituals o esperables, mentre que pels infants són molt més desconegudes i els confronten amb algun grau de separació afectiva que requereix que despleguin recursos emocionals i cognitius, que poden tenir ja desenvolupats o no. Donar eines per saber acompanyar els infants en aquests moments crítics i de transició.
Continguts específics: La incorporació d’un germà a la família; l’entrada a la guarderia; l’inici de l’escolaritat; canvis de domicili; separació dels pares; la mort d’un familiar; l’atur; un membre de la família esdevé malalt greu
Metodologia: Combinació d’exposició de coneixements rellevants amb metodologia activa i vivencial a través d'exercicis pràctics i del diàleg entre els participants.
Data: dissabte, 18 de maig de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat.

Autoritat i límits
Format: Taller Breu (Mòdul 4. Taller El Niu: maternitat, paternitat i criança)
Adreçat a: pares i mares amb fills entre 0-6 anys
A càrrec de: Núria Mata, psicòloga-psicoterapeuta.
Objectius: ajudar a establir una relació de sana autoritat dels pares respecte dels fills, sabent que aquesta funció es basa en el coneixement adequat del món de l'infant i en l'art de saber establir límits prou clars i alhora prou flexibles com per proporcionar la dosi equilibrada de seguretat i d'autonomia, en consonància amb les capacitats dels nens, les característiques concretes de cada entorn familiar i les variacions de les diverses situacions quotidianes. 
Continguts: Sóc massa sever/a amb el meu fill/a?; El mimo massa?; Saber dir no: quan, com, per què; Encaixar, entendre i respondre als “no” que provenen del nen; Saber fer front a les pressions de l’entorn quan vol imposar uns límits inadequats per la maduració i la situació real de l’infant; El diàleg imprescindible entre els punts de vista del pare i els de la mare
Data: dissabte, 20 d'abril de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Fills amb hiperactivitat
Format: Taller Breu
Adreçat a: pares i mares amb fills amb problemàtiques d’hiperactivitat, impulsivitat i dèficit d’atenció (TDAH)
A càrrec de: MIREIA ESCARDÍBUL, psicòloga clínica i psicoterapeuta.
Objectius: Què ho fa que el nostre fill/a estigui tan dispers i necessiti moure’s contínuament?; Les nostres preocupacions com a pares i mares; L'anomenat Trastorn per Dèficit d'Atenció, amb o sense hiperactivitat (TDAH) és una “nova malaltia” o bé un símptoma dels nostres temps?; Factors causals d’índole diversa; Els seus efectes en el sentiment de si mateix, en la capacitat d’aprendre i en les relacions amb l’entorn; Camins per restablir una vinculació emocional que ajudi els pares a: a) comprendre millor el que està vivint el seu fill/a, i així sentir-se més a prop d’ell/a; b) sentir-se més segurs en el desenvolupament de les seves funcions parentals; c) reforçar les seves habilitats per a ajudar el fill a organitzar el seu pensament i a regular les seves emocions, com a part dels aprenentatges bàsics que milloren les relacions del nen amb l’entorn, el sentiment que té de si mateix, la seva capacitat d’aprendre i la seva forma de comportar-se.
Data: dissabte 13 d’abril de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Moments clau de canvi evolutiu
Format: Taller Breu (Mòdul 3. Taller El Niu: maternitat, paternitat i criança)
Adreçat a: pares i mares amb fills entre 0-6 anys
A càrrec de: Núria Mata, psicòloga
Objectius: Comprendre millor les necessitats dels nens i el llenguatge infantil amb què les expressen. Captar la importància del que s'esdevé en determinats moments crítics de l'evolució infantil. Saber-hi respondre de manera adequada, posant en harmonia les capacitats dels nens i les possibilitats dels pares.
Continguts: Els 8 mesos; L’infant comença a caminar; Les rebequeries dels 2 anys; Els terrors nocturs comuns entre els 3 i els 5 anys; Als 3 anys: l’edat dels “per què?”; Als 5 anys: “d’on vinc?”; “on vaig?”
Data: 19, 20 i 21 de març de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

El Valor de tenir-ne 50
Format: Taller Breu (Mòdul 1 del Taller complet El Valor de tenir-ne 50)
Adreçat a: dones en la franja de la cinquentena
A càrrec de: Núria Mata, psicòloga
Objectius: Qui sóc jo als meus 50 anys?; Com he arribat fins aquí?; A què vull dir: prou?; A què vull dir: ara, sí?; Es necessita valor per ser una dona de 50 anys en el món en què vivim?; Quin(s) valor(s) afegit(s) puc aportar jo, com a dona d’aquesta edat, al món que m'envolta?
Data: diumenge 10 de març de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Adolescència, codependència i relacions abusives
Format: Taller Breu
Adreçat a: pares i educadors
A càrrec de: Núria Mata, psicòloga
Objectius: Donar eines als adults amb adolescents als seu càrrec a través d'ajudar-los a entendre la mentalitat, el món afectiu i les dinàmiques relacionals dels adolescents. S'enfoquen les problemàtiques relacionades amb els límits, les relacions addictives i d’abús, tenint en compte les dinàmiques entre dependència-independència pròpies d'aquesta edat i més específicament la imperiosa necessitat de pertanyer a un grup d’iguals, el qual tant pot ajudar a créixer i madurar sanament com ser lloc de cultiu de dependències insanes i relacions abusives.
Data: dissabte 9 de març de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Ritmes, hàbits i autonomia
Format: Taller Breu (Mòdul 2. Taller El Niu: maternitat, paternitat i criança)
Adreçat a: pares i mares amb fills entre 0-6 anys.
A càrrec de: Núria Mata, psicòloga
Objectius: Donar suport a la sana autonomia dels infants a través d'ajudar-los a cultivar hàbits respectuosos amb els seus ritmes naturals de desenvolupament
Continguts: La importància dels ritmes; Els ritmes dels nens i els ritmes dels adults; El paper dels adults com a reguladors dels ritmes dels nens; L’hora dels aptas; Anar a dormir; Anar sol al bany; Vestir-se sol
Data: dissabte 23 de febrer de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Jubilació: temps d’introjecció i projecció
Format: Taller Breu
Adreçat a: persones que s’estan plantejant la proximitat de la jubilació i també les que acaben d’entrar-hi
Objectius: Preparació, adaptació a la jubilació. Un temps per resituar-se personalment en aquest moment vital, compartir experiències, carregar-se d'energia, ordenar expectatives i obrir possibilitats. Visualitzar les implicacions de la jubilació com a fet social i com a vivència personal. Adonar-se de quines són les fortaleses personals de què disposa cadascú per encarar aquesta etapa. Detectar quines altres fortaleses i recursos podria desenvolupar.
Data: dissabte 16 de febrer de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Jugar, créixer i estimar
Format: Taller Breu (Mòdul 1. Taller El Niu: maternitat, paternitat i criança)
Adreçat a: pares i mares amb fills entre 0-6 anys
A càrrec de: Núria Mata, psicòloga.
Objectius: Aprofitar el joc per enfortir la capacitat de comunicar-se de manera afectiva i efectiva amb els infants de 0-6 anys. Comprendre les necessitats reals dels fills/es en aquest període fonamental de la vida, i reforçar les habilitats dels pares per a respondre-hi de forma adequada.
Continguts: Importància del joc pel desenvolupament sà dels infants; Característiques del jugar en el període de 0 a 3 anys; Característiques del jugar en el període de 4 a 6 anys; El paper dels adults; Els materials per jugar; L’espai del joc; El moment d’endreçar.
Data: dissabte 26 de gener de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Jocs, joguines i juganers
Format: Taller Breu d’estiu
Adreçat a: pares i mares amb fills entre 0-7 anys.
A càrrec de: Núria Mata, psicòloga.
Objectius: Aportar coneixements fonamentals per a redescobrir el paper del joc com a eina privilegiada per desenvolupar una personalitat sana, i també per afavorir la connexió emocional entre pares i fills. Quin tipus de joc és propi de cada edat. Com millorar la connexió amb els nostres fills, i amb nosaltres mateixos, tot observant a què, amb què, quan i com juguem amb ells.
Data: divendres 15 de juny de 2012
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

La meva malaltia i jo
Format: Taller Breu
Adreçat a: persones amb malalties severes cròniques.
Objectius: Facilitar la connexió amb les fortaleses personals.
Justificació: L’aparició d’una malaltia severa ens obliga a plantejar-nos la vida de manera diferent a la què estàvem acostumats. Alhora que el nostre estat físic es modifica també varia la visió que tenim de nosaltres mateixos, les nostres perspectives de futur, les relacions que tenim amb els altres. En alguns moments, sembla que el món s’ensorra. Enmig de les dificultats, sempre hi ha alguna manera d’obrir-nos a noves perspectives i fortaleses, atorgant sentit a la nostra vida.
Metodologia: combina l’exposició de coneixements amb exercicis pràctics que permeten connectar de manera distesa amb la forma que cadascú té de viure la seva pròpia malaltia, amb les expectatives i recursos de què disposa, i els que podria desenvolupar.
A càrrec de: Núria Mata, psicòloga-psicoterapeuta i Montserrat Amorós, doctora en psicologia clínica i especialista en psicologia positiva.
Data: dissabte 19 de maig de 2012
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Dones, mares i professionals
Format: Taller Breu
Adreçat a: dones professionals (autònomes, executives, empresàries...) amb fills/es de 0-10 anys.
A càrrec de: Gemma Cánovas Sau, psicòloga clínica i psicoterapeuta, amb una llarga i eficaç trajectòria de treball específic en temes relatius a dona, maternitat, infància.
Continguts: la problemàtica de la dona-mare professional: com conciliar espais (professional, dona, mare....) en recerca de trobar qualitat al temps real i potenciar vincles afectius.
Metodologia: primera part, exposició teòrica (conceptes); segona part, debat. Es donarà bibliografia.
Data: dissabte, 14 d’abril 2012
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Jocs de cartes terapèutiques per professionals
Format: Taller Breu
Adreçat a: psicoterapeutes, psicopedagogs, mestres, logopedes, treballadors socials, educadors socials, professionals que treballen amb la tercera edat, professionals que treballen amb drogoaddiccions, mediadors en l’àmbit de la immigració, professionals que treballen en la prevenció i recuperació de la violència de gènere.
A càrrec de: Dra. GRACIELA SPECTOR, psicòloga i psicoterapeuta a Israel, amb una àmplia experiència en la introducció de tècniques innovadores en el treball amb grups.
Justificació: Modificar les pautes relacionals pot esdevenir un treball feixuc. Molts professionals trobem a faltar eines pràctiques per abordar aquesta tasca de manera més atractiva, i efectiva. A través d’aquest taller coneixerem diversos jocs de cartes terapèutiques que podem utilitzar en el nostre treball professional i aprendrem a fer-ne ús.
Descripció: Taller participatiu, per aprendre tot jugant.
Objectius: Mostrar diversos jocs de cartes terapèutiques existents i la utilitat de cadascun. Demostració pràctica de com utilitzar-los en diverses situacions en què s’han mostrat útils: la teràpia (individual, de parella, familiar i de grup); el millorament de la comunicació en equips de treball; amb alumnes de primària i secundària; en equips docents; amb alumnes amb problemes de conducta; amb persones de la tercera edat; amb persones immigrades, etc. 
Data: dissabte, 19 de novembre de 2011
Durada: 4 hores
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

I després de la selectivitat, què? Taller d’Adaptació al Canvi
Format: Taller Breu
Adreçat a: nois i noies que estan encarant l’elecció d’una carrera universitària, el pas de la selectivitat i l’inici d’una nova etapa, amb la possibilitat de viure amb més independència respecte de la família.
Contingut: Taller breu i en petit grup, amb tasques concretes que faciliten poder compartir la complexitat d’aquest moment: des de la il·lusió i les expectatives engrescadores, fins els interrogants i les inquietuds que genera, especialment quan un se sent temporalment amb més neguit o inseguretat del que s’imaginava. Una oportunitat per aturar-se breument per tal de reorientar-se i així encarar aquest canvi amb més coneixement, seguretat i llibertat.
Data: llista d'inscripció permanentment oberta. Es poden configurar nous grups al llarg de tot l’any.
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Solstici d’estiu
Format: Taller Intensiu
Adreçat a: dones que estan en la cinquantena, que hagin fet un treball previ de coneixement personal
Característiques i contingut: Es tracta d’una versió especial, en format intensiu i en estret contacte amb la natura, del taller “El valor de tenir-ne 50” (veure informació a part), a la petita localitat de Tavèrnoles, coincidint amb aquest període de l’any, tan carregat de màgia i simbolisme: el solstici d’estiu – festivitat de sant Joan. Durant ell taller, compartim allotjament rural, els boscos de Savassona-Guilleries i el do de la música a l’esglesieta romànica de Sant Esteve de Tavèrnoles. Una ocasió per omplir-nos d’energia, per elevar l’esperit i vincular-nos més estretament amb la terra i la natura. Ens acomiadarem amb el concert de cloenda del III Festival de Música, en el monestir de Sant Pere de Casserres.
Data: del 23 (tarda) al 26 de juny de 2011

Autoretrat de dones joves
Format: Taller Breu
Adreçat a: dones joves, entre els 18 i els 25 anys aproximadament
Contingut: Taller breu i en petit grup, estructurat a partir del treball amb tasques gràfiques i visuals concretes relacionades amb la imatge pròpia, que serveixen de nucli per reflexionar conjuntament  i ajudar-se les unes a les altres a donar respostes personalitzades a la pregunta: Qui sóc i cap on vull anar en aquest moment de la meva vida. Una ocasió per compartir inquietuds comunes, satisfaccions descobertes, detectar algunes trampes en les que solem caure i visualitzar noves estratègies pel futur.
Data sessió informativa: dissabte 18 de juny de 2011, a les 12h
L’organització definitiva del/s els grup/s es determina en funció de l’edat concreta i característiques de les joves interessades. Possibilitat de configurar nous grups al llarg de tot l’any.
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Del puzzle a l’àlbum
Format: Taller Breu
Adreçat a: pares i mares amb fills petits, fins a 2 anys
Contingut: El taller ofereix un temps i un espai per acompanyar els pares i mares que ho desitgin en l'entranyable i engrescadora tasca de convertir en àlbum les imatges dels moments clau del trencaclosques dels dos primers anys de vida del seu fill o filla. Mentre posem en ordre les imatges, fotografies, records i vivències de les aventures d'aquests dos anys, deixarem constància de la història compartida, celebrarem els aprenentatges assolits, comprendrem millor el punt d’evolució en què ens trobem, i ens emportarem noves idees per l'any vinent.
Data sessió informativa: dissabte 18 de juny de 2011, a les 10h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Taller Breu Espai de mares
Format: Taller Breu
Adreçat a: acollir les inquietuds, interrogants i iniciatives de les mares amb criatures entre 1 i 24 mesos.
Objectius i contingut: Tenir cura de tu mateixa destinant un temps a explorar i compartir en petit grup algunes de les vicissituds de la maternitat.  M’agrada el meu estil de ser mare? Com és la meva connexió amb el meu fill/a? Li dono tota la seguretat que necessita? I a mi qui i què em tranquil·litza? El/la mimo massa? Com puc saber què sent? Quina classe d’estímuls li convenen? El deixo sol/a massa aviat? Harmonitzar ritmes. Què m’aporten els meus records d’infantesa? Nous equilibris amb la parella i amb la família.
Data: diumenge 20 de febrer de 2011, de 10 a 13h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

A mi qui m’escolta?
Format: Taller Breu
Adreçat a: adolescents
Contingut: jocs grupals per plantejar: Vols fer sentir la teva veu? Ja saps què vols dir? Qui és que no t’escolta? Que hi podries fer tu, a partir d’ara?
Dates: dimecres 26 de gener de 2011, de 17 a 20h, per nois i noies de 15-16 anys
          dimecres 2 de febrer de 2011, de 17 a 20h, per nois i noies de 12 a 14 anys
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

 

 


 

 

MEMÒRIA D'ESPAIS DE TROBADA

Estones per pares i mares (període 0-6 anys)

Format: Espai de Trobada. 
Introducció i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: Quins jocs puc proposar o compartir amb els meus fills de manera que tots dos en gaudim? Com afrontar les rutines durant les vacances: els àpats, l'hora d'anar a dormir...? Com gestionar els límits durant el temps lliure? Sento que sóc massa permissiu/va? Sento que sóc massa exigent i estricte? Com puc sincronitzar millor el meu ritme amb el dels meus fills? Em queda temps per desenvolupar activitats i relacions que em nodreixin i em relaxin com a adult?
Objectius: Aprofitar les ocasions que dóna l'estiu per enfortir els vincles emocionals entre pares i fills. Entendre millor algunes situacions comunes a determinats períodes de maduració infantil; compartir experiències; renovar la confiança en un mateix com a pare o mare; gaudir de les vacances compartides amb el fills i de la vivència de sentir-nos créixer nosaltres mateixos mentre els ajudem a créixer a ells.
Dates: Dimarts 9, 12 i 23 de juliol de 2013 (Cada Trobada és independent de l'anterior i se centra en els temes d'interès comú de cada grup en concret)
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Espai per la pèrdua del fill/a no nascut i el seu dol
Format: Espai de Trobada. 
Introducció i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: La presència d'un fill/a en una família transforma la vida de les persones. La seva mort, especialment difícil d'encaixar, adquireix una complexitat específica si el fill/a es mor durant la gestació, o bé durant el part o molt poc temps després d'haver nascut. Molts dels pares i mares que han passat per aquesta dolorosa pèrdua i tenen la força de parlar-ne la descriuen com una càrrega aclaparadora, d'una complexitat emocional i cognitiva considerable, a la qual s'hi afegeix el fet de no ser prou ben reconeguda socialment i estar mancada de símbols i rituals que acompanyin en procés de dol.
Objectius: una possibilitat d'acompanyament, consol, suport i orientació als pares i mares que han sofert la pèrdua d'un fill no nascut o eixint de néixer, ja sigui recentment o fa uns anys, i es veuen confrontats amb un procés de dol ple d'ambigüitats, que costa de completar i sovint queda enquistat, com congelat, en el seu interior, retenint una part important de la seva energia de viure. Un nombre considerable d'aquests pares i mares atorguen un valor altament positiu al fet de tenir la possibilitat de parlar en grup de les seves vivències, de poder escoltar i ser genuïnament escoltats, i així guanyar en sentit de viure i d'enfortir l'esperança.
Data: Dijous, 11 de juliol de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Fortaleses personals: energies renovables en temps de crisis
Format: Espai de Trobada. 
Introducció i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: Quan les coses es posen difícils i sembla que tot s'ensorra, és el moment d'apropar-nos a aquest brollador inesgotable d'energies renovables que són les fortaleses personals que tots portem a dins i que podem aprendre a identificar i exercitar per tal de gaudir d'un major benestar i tenir més recursos a l'abast per fer front a les dificultats.
Objectius: Obrir camins vers les fortaleses personals: què són? quins beneficis ens aporten?  com desvetllar-les?
Data: dimecres 10 de juliol de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Jubilar-se no és retirar-se
Format: Espai de Trobada. 
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: Esteu comptant amb il·lusió els dies que falten per jubilar-vos? Els espereu amb temor i recança? Teniu una barreja d'il·lusió i inquietuds? Preferiríeu ni pensar-hi? O bé no pareu de fer plans de tota mena? Les possibilitats són múltiples. I les perspectives també. Què seré jo quan sigui gran? Jubilar-se no és retirar-se.
Data: Dimarts, 18 de juny de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

La connexió emocional
Format: Espai de Trobada. Dins del Cicle: Les Converses del segon dimecres 
Amb la participació de: Ramon Riera i Alibés, metge-psiquiatre, psicoanalista i psicoterapeuta, un dels principals introductors a Espanya de la Psicoanàlisi Relacional, president d'hornor de la Secció Espanyola de l'Associació Internacional per a la Psicoteràpia i la Psicoanàlisi Relacional (IARPP). A més de moltes altres publicacions, és autor del llibre La connexió emocional. Formació i transformació de la nostra manera de reaccionar emocionalment en el qual divulga, de forma amena i entenedora, els coneixements que al llarg de trenta anys d'estudi i experiència li han permès ajudar un gran nombre de persones a transformar la seva manera de sentir i de sentir-se.
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: Davant de les dificultats, algunes persones reaccionen amb seguretat i empenta, mentre que d'altres ho fan amb sentiments de petitesa i de desànim. Són formes espontànies i no voluntàries de reaccionar emocionalment, que marquen l'estil personal que cadascú té de veure's a si mateix i d'encarar la vida. Com es formen aquestes tendències? Es poden transformar? Què hi té a veure amb tot això la denominada intel·ligència emocional?
Data: Dimecres 12 de juny de 2013
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Pèrdues i dols
Format: Espai de Trobada. Dins del Cicle: Les Converses del segon dimecres 
Amb la participació de: CONCEPCIÓ POCH AVELLAN, llicenciada en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona i màster en Investigació Psicopedagògica per la Universitat Ramon Llull. Va exercir de professora de filosofia i ètica a secundària (1968-1998). Des del 1995 és membre del grup d’Ètica i Educació de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat Autònoma de Barcelona, autora de diversos articles i llibres sobre pedagogia de la vida i de la mort. Darrer llibre publicat: Pèrdues i dols. Reflexions i eines per identificar-los i afrontar-los 
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: Aprendre a acceptar les pèrdues i els límits és una lliçó de vida que tots hem d’anar aprenent i que la societat en què vivim sovint no encerta gaire a ensenyar-nos com fer-ho. L’experiència humana de perdre (i de guanyar) i les maneres personals, úniques i irrepetibles de viure-la. La varietat de pèrdues i dols que podem experimentar al llarg de la nostra vida: pèrdues materials, relacionals, de valors, de persones estimades, de la pròpia vida. Els processos de dol. Dols reconeguts i no reconeguts. Les pèrdues i dols en les diferents edats: els nens, el dol i la mort; el dol en els ancians. Recursos interns per afrontar les pèrdues i el dolor que comporten.
Data: Dimecres 8 de maig de 2013.
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Intervenció grupal en situacions de violència sexista
Format: Espai de Trobada Dins del Cicle: Les Converses del segon dimecres 
   Amb la participació de   : Júlia Masip psicòloga social i comunitària, amb una llarga trajectòria com a especialista en temes de gènere, i coautora, juntament amb altres professionals, del llibre Intervención grupal en violencia sexista. Experiencia, investigación y evaluación
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: La violència sexista com a problema social amb tres components fonamentals: les persones agredides, les que agredeixen i l’entorn social que, sabent-ho o no, cultiva i promou les condicions necessàries perquè la violència es produeixi i es reprodueixi. Per tal de promoure canvis duradors, cal incidir en tots i cadascun d'aquests components. Els grups com a: espais privilegiats de canvi; eina preventiva; lloc per a la superació dels maltractaments; lloc de passatge; espai per reconèixer-se en un nou futur; per crear vies de reinsertar-se d’una nova manera en el món social i laboral. Criteris bàsics de la intervenció grupal. Processos de grup que fan de mediadors per al suport i la cura en situacions de violència sexista. Diversos tipus d’intervenció en grups: tallers de sensibilització, prevenció i detecció; grups de suport psicoterapèutic; grups socioeducatius; grups de suport psicosocial; grups d’autoconsciència...). Diversos àmbits d’aplicació (grups de joves; grups dones en procés de ruptura de parella; grups amb fills i filles de la violència de gènere; grups amb homes que exerceixen la violència de gènere; grups amb dones de qui s’ha abusat sexualment; grups de mares que pateixen violència per part dels seus fills...)
Data: Dimecres 10 d’abril de 2013.
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Medicina holística i teràpies subtils
Format: Espai de Trobada Dins del Cicle Les Converses del segon dimecres
Amb la paricipació de: JOAN DALMAU, metge de medicina general i energètica.
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: Diverses maneres de tenir cura d'un mateix. Què podem esperar de les anomenades "medicines alternatives"? Quina noció de persona, de salut i de malaltia tenen en comú? Quins principis regeixen les seves pràctiques?
Data: Dimecres 13 de març de 2013.
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Tràfic de sers humans. Dones que se n’han sortit
Format: Espai de Trobada Dins del Cicle Les Converses del segon dimecres
Amb la participació de: HELGA FLANTERMESKY, activista social, doctorada en psicologia social per la UAB, coordinadora del treball d'investigació-participació Mujer Frontera
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: la complexitat del problema del tràfic de sers humans i les noves formes d’esclavatge; la visió jurídica enfocada a la necessitat de combatre el delicte versus l’enfocament adreçat a la necessitat d’atendre les víctimes per restituir-les en els seus drets; connotacions en clau de gènere; el tràfic de dones dins dels processos migratoris; la forma d’imaginar i de tractar “la víctima” des d'un suposat coneixement teòric en contraposició amb les experiències i els posicionaments de les víctimes reals; el camí cap a l’empoderament; l’obertura de nous camins per a la investigació i l’acció social des d’una òptica més incloent i menys jerarquitzada de la que sovint permeten les actuals institucions polítiques, científiques i professionals
Data: Dimecres 13 de febrer de 2013.
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

L’alegria i els seus beneficis
Format: Espai de Trobada Dins del Cicle Les Converses del segon dimecres
Amb la participació deMontserrat Amorós doctora en psicologia clínica i especialista en psicologia positiva.
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: D'on prové l’alegria? Quins beneficis ens aporta? És possible estar alegre en moments de crisi? Hi ha diferents tipus d’alegria? Es possible cultivar l'alegria com una fortalesa personal?
Data: Dimecres 9 de gener de 2013.
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Viure entre cultures
Format: Espai de Trobada Dins del Cicle Les Converses del segon dimecres
Amb la participació de: ANISSA LAMZABI, que compartirà amb nosaltres l'experiència d'haver nascut en una família culturalment mixta, d'haver viscut en cadascun dels països d'origen dels seus pares i de treballar com a mediadora intercultural.
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: Com ens afecta en el dia a dia la diversitat cultural en què vivim? Quines possibilitats ens obre?Amb quines dificultats ens confronta? De quines maneres encarem aquests reptes?
Data: dimecres 12 de desembre de 2012
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Hiperactivitats infantils
Format: Espai de Trobada Dins del Cicle Les Converses del segon dimecres
Amb la participació de: MERCÈ MABRES i MIREIA ESCARDÍBUL, psicòlogues clíniques i expertes en psicoteràpia, membres de la Fundació Eulàlia Torras de Beà (Institut de Psiquiatria i Psicologia del Nen i de l'Adolescent), i coautores, juntament amb altres professionals, del llibre Hiperactividades y déficit de atención. Comprendiendo el TDAH publicat recentment.
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: què hi ha al darrere de l'anomenat TDAH?; es tracta sempre d'un trastorn neurològic?; hi ha alguna cosa en el context social en què vivim que impulsi aquest tipus de trastorn?; són iguals tots els comportamets hiperactius?; com cal tractar-los?; tenim alguna eina de prevenció?
Data: dimecres 10 d'octubre de 2012
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

L'adopció
Format: Espai de Trobada Dins del Cicle Les Converses del segon dimecres
Amb la participació de: MONTSERRAT RIUS, psicòloga i educadora social, i NÚRIA BEÀ, pediatra i psicoterapeuta, membres de l'Equip d'Adopcions de la Fundació Eulàlia Torras de Beà, i coautores del llibre  Adopción e identidades. Cultura y raza en la integración familiar y social publicat recentment..
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: l'adopció com a fet definitivament important en la vida d'una parella, d'un individu adult o una família, i especialment transcendental en la vida d'un infant. Aclarir dubtes sobre aquesta qüestió psicosocial tan important i complexa. Amb menció especial a les adopcions internacionals.
Data: dimecres 18 d'abril de 2012
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

El malestar de les dones i la violència de gènere
Format: Espai de Trobada Dins del Cicle Les Converses del segon dimecres
Amb la participació de: Concepció Garriga i Setó, psicòloga-psicoterapeuta, supervisora d'equips especialitzats en violència de gènere. Coautora del llibre Mujeres tratando a mujeres, publicat recentment.
Coordinació, dinamització i acompanyament del grup: Núria Mata, psicòloga.
Temàtiques de fons: com es genera i com es manté la violència de gènere?; mites sobre l'amor i sobre la maternitat que pesen sobre la construcció de la subjectivitat i la socialització de les dones; l'abús sexual infantil; la violència de gènere en el si de la parella: la dona també pot actuar com a agressora; el tractament psicològic de les dones víctimes de violència de gènere.
Data: dimecres 14 de març de 2012
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Figures de mares
Format: Espai de Trobada
Coordinació i dinamització: Núria Mata, psicòloga.
Contingut i metodologia: Tenint com a suport petits fragments de la pel·lícula "Bebés", que mostra diversos moments del desenvolupament dels dos primers anys de vida de quatre infants nascuts a diversos indrets del planeta, conversarem sobre la maternitat i la criança dels fills: les inquietuds i problemàtiques comunes de les mares en la nostra societat; la manca de suport amb que s'enfronten; les necessitats psicològiques dels fills menuts; la maternitat en el si de diverses formes d'organització familiar: monoparental, pares separats, provinents d'altres països...
Data: dissabte 25 de febrer de 2012
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

La vida, la mort i jo
Format: Espai de Trobada
Adreçat a: tota persona interessada
Justificació: La vida i la mort formen un tàndem tan indissoluble com el dia i la nit. Tanmateix, la nostra societat, altament tecnificada i saturada d’informació, tendeix a exaltar determinades manifestacions de la vida, i sol amagar i témer exageradament el contacte amb tot allò que té a veure amb la mort, la qual cosa, en el fons, ens resta possibilitats de viure amb plenitud.
Descripció: Conversa sobre les diverses formes d’aproximar-nos a la vida i a la mort, aprofitant la proximitat de la diada de Tots Sants. Recomanable: veure prèviament les pel·lícules "El fin es mi principio" i "Despedidas", que aporten importants contrastos amb el nostre imaginari cultural sobre aquestes qüestions i ens ajudaran a ampliar les perspectives i a enriquir el diàleg. Breu introducció al tema, i dinamització de la participació i l’escolta mútua, mentre conversem al voltant d’una tassa de te.
Coordinació i dinamització: Núria Mata
Data: dissabte, 5 de novembre de 2011
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

A què juguem?
Format: Espai de Trobada
Adreçat a: pares, mares i educadors.
Justificació de l'activitat: El joc, en les seves múltiples variants, és l’activitat central de la vida dels infants.
Un bon desenvolupament de la capacitat de jugar és una excel·lent porta d’entrada al plaer de viure, de descobrir i descobrir-se, de vincular-se, d’orientar-se en el món i d’elaborar de manera creativa les situacions conflictives. Amb les miullors intencions, pels volts de Nadal, moltes famílies gasten una gran quantitat de diners comprant tota mena de joguines pels seus fills i filles, despeses que a vegades acaben en desencís. Objectius: aturar-nos abans d’entrar en la voràgine de les compres i adquirir informacions encaminades a conèixer més a fons la funció del joc, i a augmentar el criteri i la satisfacció profunda en l’elecció dels regals destinats als infants.
Descripció: Conversa sobre: Quina importància té el jugar en el desenvolupament dels infants? Quins tipus de joc podem distingir? Es pot jugar sense joguines? Quina quantitat de joguets pot assimilar una criatura? Quins requisits ha de tenir una joguina per tal que la puguem considerar adequada?
Coordinació i dinamització: Núria Mata
Data: dissabte, 5 de novembre de 2011
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Tarda de cinema sobre jocs, joguines i juganers
Format: Espai de Trobada
Adreçat a: pares i mares de fills/es entre 3 i 8 anys
Contingut: A través de les escenes d’una pel·lícula infantil, visualitzarem i comentarem les diverses funcions que compleix el joc en la vida dels infants de més de 3 anys.
Data: dissabte 14 de maig de 2011, a les 17h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Matinal de jocs de falda, contes, rialles i descobertes sensorials i emocionals
Format: Espai de Trobada
Adreçat a: pares i mares amb els seus fills d’entre 0 i 36 mesos
Contingut: Reunirem jocs, joguines i juganers. De manera intercalada amb els jocs, o bé al final de l’activitat, hi ha temps per conversar sobre les vivències i els interrogants sorgits en els participants.
Data: diumenge 8 de maig de 2011
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Cisne negro
Format: Espai de Trobada i cinema
Contingut: Embolcallada amb imatges de gran bellesa, aquesta pel·lícula inquietant ens confronta amb la duresa de les diverses formes de violència, explícita i implícita, que se sobreposen en el personatge de la protagonista. Tenint com a rerefons aquest relat cinematogràfic, conversarem sobre la violència que podem experimentar en les nostres relacions quotidianes.
Data: 30 d’abril de 2011, a les 17h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat
Requisit: haver vist prèviament la pel·lícula

La red social
Format: Espai de Trobada i cinema
Contingut: Partint d’aquesta pel·lícula basada en la novel·la “The Accidental Billionaires”, que recrea el naixement de Facebook centrant-se en la suposada personalitat del seu jove creador, conversarem sobre les amistats juvenils; les habilitats relacionals; els comportaments addictius; les xarxes socials, els seus valors i contravalors, les expectatives que generen, i el seu paper en les dinàmiques interpersonals.
Data: 27 d’abril de 2011, a les 17h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat
Requisit: haver vist prèviament la pel·lícula

Això no és el que ens pensàvem
Format: Espai de Trobada
Adreçat a: conversar sobre les complicacions quotidianes d’esdevenir pare o mare, i de les diferències entre les expectatives prèvies i la realitat.
Data: 9 de febrer de 2011, a les 15h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

Els 20 són bonics, però no sempre fàcils
Format: Espai de Trobada
Adreçat a: conversar sobre: Com es viu la vida entre els 20 i els 30? Què preocupa? Què aporta o podria aportar més seguretat i al·licients?
Data: 2 de febrer de 2011, a les 15h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

La força dels 30
Format: Espai de Trobada
Adreçat a: dones i homes entre els 30 i 40 anys, les jornades dels quals sovint són trepidants.
Contingut: Veurem com respon cadascú/na la pregunta: una vida tan plena d’activitats també és una vida plena?
Data: 29 de gener de 2011, a les 16h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

El valor de tenir-ne 50
Format: Espai de Trobada
Adreçat a: conversar sobre el bagatge vivencial, les necessitats i expectatives dels homes i dones que estan en la cinquantena, amb les corresponents variacions en funció del gènere.
Data: 29 de gener de 2011, a les 18h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

He passat de mare a àvia. I a mi qui m’escolta?
Format: Espai de Trobada
Adreçat a: a conversar sobre què es remou i què comporta en la vida d’una dona el fet d’esdevenir àvia.
Data: 29 de gener de 2011, a les 10h
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

 

 


 

 MEMÒRIA DE CONFERÈNCIES-COL·LOQUI

Codependència emocional i relacions abusives entre adolescents

Bases preventives per promoure dins i fora de l'aula unes relacions sanes entre adolescents i joves.
Conferència a càrrec de Núria Mata, psicològa-psicoterapeuta.
Coorganitadors: Centre d'Educació i Innovació (CIFE) i Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de la Universitat de Vic.
Presentador i moderador del col·loqui: JAUME CARBONÉS, professor del Departament de Psicologia de la Facultat d'Educació, Traducció i Ciències Humanes de la UVic, director de l'EAP i Coordinador de Serveis Educatius d'Osona.
Data: 28 de maig de 2013.
Lloc: Sala Segimon Serrallonga de la Masia de la Torre dels Frares (UVic).

Salut mental i diversistat cultural. Un viatge intern i extern
Conferència a càrrec de Núria Mata, psicològa-psicoterapeuta.
Amb motiu de: Dia Mundial de la Salut Mental
Coorganitadors: Fòrum de Debats i Fundació Centre Mèdic-Psicopedàgic d'Osona 
Data: divendres, 19 d'octubre de 2012
LLoc: Auditori d'Unnim-Caixa de Manlleu. Vic
Podeu accedir a la gravació íntegra de la conferència i col·loqui posterior a l'apartat Premsa

La manipulació: poder i perversitat
Conferència a càrrec de Núria Mata i Vinyets, psicòloga
Coorganitadors: Grup de Treball Processos de Manipulació Psicològica en Sectes Coercitives i d'Altres Organitzacions Socials de la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut del Col·legi oficial de Psicòlegs de Catalunya.
Contingut: la manipulació psicològica i els processos d’influència, sota la perspectiva del poder i de la presència d’un discurs pervers que tendeix a fer del subjecte una cosa.
Objectius: Obrir el diàleg en relació a la vulnerabilitat individual i social enfront determinades dinàmiques de relació.
Coordinador de l’acte: Miguel Perlado coordinador del Grup de Treball sobre Processos de Manipulació Psicològica en Sectes Coercitives i d'Altres Organitzacions Socials
Data: dimecres 29 de febrer de 2012.
Lloc: Sala d’actes del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

L’ansietat nostra de cada dia
Conferència a càrrec de: Núria Mata
Contingut: Què li passa al nostre cos quan sentim ansietat? Quines emocions i quins pensaments van associats amb els estats ansiosos? Quin patró de  regulació de l’ansietat he desenvolupat com a propi? En puc aprendre d’altres que siguin més efectius?
Data: 14 de març de 2011
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

L’aprenentatge social dels més menuts
Conferència a càrrec de: Núria Mata
Contingut: Partint d’una síntesi de les dades actuals més rellevants en el camp de la neurobiologia, la psicologia evolutiva i els estudis sobre l’aferrament, conversarem sobre:
De quines capacitats relacionals disposen els infants d’entre 0 i 24 mesos d’edat? Quin tipus d’estimulació i de connexió emocional els ajuda a socialitzar-se de manera segura? Com cultivar la compatibilitat amb els fills/es?
Data: 9 de març de 2011 i 16 de març de 2011
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

M’entens? Encara no sé parlar
Conferència a càrrec de: Núria Mata
Contingut: Com comunica les seves necessitats i emocions l’infant que encara no té accés a les paraules.
Data: 19 de gener de 2011
Lloc: Centre Espai DiverPsitat

De la biodiversitat a la diversitat cultural
Conferència a càrrec de: Núria Mata
Dins del Programa Tot l’Any Lectura del curs 2010-2011, de la xarxa de Biblioteques de la Diputació de Barcelona
Contingut: Dins de l’aprenentatge de convertir-nos en humans, la trobada amb l’altre “diferent” segueix essent una assignatura per millorar. És en la diversitat i en la barreja que la vida es regenera i perdura, tant en el terreny biològic com en el social. Ho podrem veure revisant els avatars del pensament científic i la seva correlació amb diversos canvis socials al llarg de la història. Comprovarem que l’evolució requereix temps i mecanismes d’adaptació; i comporta noves estructures i augment de complexitat.

 

 


 

MEMÒRIA DE CONGRESSOS I JORNADES EXTERNES

Del maltracte emocional al maltracte sectari. Sessió clínica

A càrrec de: Miquel Perlado i Montserrat Baró Nin. Dins del Cicle Sessions Clíniques al Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya. 
Coordinació de la sessió: Núria Mata
Objectius: Introduïr els assistents al diagnòstic i tractament de les patologies del vincle relacionades amb diverses modalitats de maltracte emocional. Obrir un espai de diàleg al voltant de les complexitats d'abordatge d'aquestes situacions que podem trobar a la pràctica clínica.
Data: dimecres, 19 de desembre de 2012
Lloc: Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya

Competències interculturals dels professionals en l’acció social
Col·loqui Internacional organitzat per: Fundació Pere Tarrés (Universitat Ramon Llull) i Associació Atlàntida, Professionals per la Interculturalitat  
Adreçat a: professionals d’entitats públiques i privades que treballen en els àmbits de serveis socials, salut, educació; a docents, universitaris i persones del món associatiu interessades en aquesta temàtica.
Participació específica de Núria Mata en: Taula-Debat sobre “Aplicació de les competències interculturals en l’acció dels professionals de la salut, amb MARIE JO BOURDIN (Centre Françoise Minkowska, París) i MARÍA TERESA GIJÓN (Escuela Andaluza de Salud Pública i Universitat de Granada).
Data: divendres, 11 de novembre de 2011
LLoc: Casa del Mar (Barcelona)

 


Facilitats de pagament
 
carnet-jove.jpg
CARNET JOVE
FORMACIÓ ARREU DE CATALUNYA
 
Cursos, conferències...
Informació
 
Fortaleses personals: què són?
Activitats
 
Memòria 2011-2013
Núria Mata
Pl. Canonge Collell, 8 1er 2a
08500 Vic (Barcelona) - Spain
Plànol de situació
Crèdits
Avís Legal
www.nuriamata.com
info@nuriamata.com
tel. +034 938 860 634